Tập kết vật tư, thiết bị dây chuyền sơn tĩnh điện cho khách hàng đầu Quý III