Vật tư dây chuyền: Xích tải, cung, ray, móc treo, bộ truyền động, miếng nối ray, ...