Cận cảnh lắp lò sấy sơn tĩnh điện quy mô 24 bếp hồng ngoại