Đợt nhập hàng cuối năm Bếp hồng ngoại, Xích tải 5T và phụ kiện