Nhập kho Xích tải đầu năm 2018
Nhập kho bếp hồng ngoại / Đầu đốt công nghiệp trong dịp đầu năm
Thi công dây chuyền buồng sơn 4 súng phun