Tập kết vật tư, thiết bị dây chuyền sơn tĩnh điện cho khách hàng đầu Quý III
Nhập kho Xích tải đầu năm 2018
Phin lọc bụi sơn tĩnh điện- Hàng luôn đầy kho
Nhập kho bếp hồng ngoại / Đầu đốt công nghiệp trong dịp đầu năm
Nhập hàng Bộ lọc bụi sơn tĩnh điện Qúy II-2018
Nhập hàng trong Qúy II-2018, Vật tư dây chuyền: Xích tải, cung, ray, móc treo,...
Cận cảnh lắp lò sấy sơn tĩnh điện quy mô 24 bếp hồng ngoại