Nhập kho Xích tải đầu năm 2018
Nhập kho bếp hồng ngoại / Đầu đốt công nghiệp trong dịp đầu năm
Nhập hàng Bộ lọc bụi sơn tĩnh điện Qúy II-2018
Nhập hàng trong Qúy II-2018, Vật tư dây chuyền: Xích tải, cung, ray, móc treo,...