Nhập lô hàng Xích tải, Cung ray - Vật tư băng tải Quý I-2019