Bếp hồng ngoại 1602- Hàng về đầy kho trong Quý III-2019