Thanh ray 5T

Thanh ray 5T- Vật tư băng tải sử dụng trong hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện