Xúc tác-Tăng tốc

Được dùng trong quá trình xử lý bề mặt kim loại. Có tác dụng rút ngắn thời gian phot phat hóa... Liên hệ tư vấn: 0906617986


Soda

Soda- Chất trung hoa Soda ASH- Hóa chất xử lý bề mặt kim loại