Đầu đốt bồ cào- Đầu đốt chia lửa 11 hàng

Đầu đốt bồ cào/ Đầu đốt chia lửa sử dụng trong Máy rang cà phê, Máy rang hạt điều, Máy sấy thực phẩm, Máy sấy nông sản, Máy sấy công nghiệp, Nấu rượu...Các kích thước hàng lửa : 6, 9, 11, 13, 15, 20,